Encyklopedický slovník

Magneto efekt

Magneto efekt - a ... Jaký je magneto-efekt?

magneto teplota effektizmenenie magnet magnetickým polem; zpravidla v podmínkách tepelné izolace magnetizace vede ke zvýšení teploty a demagnetizace vede ke snížení teploty. Magnetokalorický efekt je obzvláště velký v fero- a paramagnetice (viz magnetické chlazení). * EFFEKTMAGNETOKALORICHESKY magneto-kalorický efekt změny teploty magnetu od magnetického pole; zpravidla v podmínkách tepelné izolace magnetizace vede ke zvýšení teploty a demagnetizace vede ke snížení teploty. Magnetická účinek je značný zejména feromagnetického a paramagnetického (viz. The magnetické chlazení ( cm. magnetické chlazení)).

encyklopedický slovník. 2009.