Encyklopedický slovník

Magnetoelektrické zařízení

Magnetoelektrické zařízení je ... Co je magnetoelektrické zařízení?

magnetoelektrické zařízení slouží k měření elektrického napětí, proudu, výkonu atd .; provoz zařízení je založen na interakci magnetického pole stacionárního permanentního magnetu s magnetickým polem měřeného proudu proudícího podél pohyblivého vodiče. * * * MAGNETOELECTRICKÝ NÁSTROJ-ELEKTRICKÝ NÁSTROJ sloužící k měření elektrického napětí, proudu, výkonu atd .; provoz zařízení je založen na interakci magnetického pole stacionárního permanentního magnetu s magnetickým polem měřeného proudu proudícího podél pohyblivého vodiče.

encyklopedický slovník. 2009.