Encyklopedický slovník

MHD generátor

MHD generátor - to ... Co MHD generátor?

magnetohydrodynamic generátor (MHD generátor) elektrárny, ve které je energie z elektricky vodivé médium (obvykle v plazmě nízkoteplotní), pohybující se v magnetickém poli, je přímo přeměněn na elektrickou energii. Práce na praktické aplikaci magnetohydrodynamického generátoru jsou prováděny od konce 50. let. xX in. Hlavní výhodou MHD generátoru do stroje generátorů - absence pohyblivých částí, avšak vzhledem k nízké účinnosti (ne více než 40%) z průmyslové použití, které dosud obdržel. * GENERATORMAGNITOGIDRODINAMICHESKY GENERÁTORU magnetohydrodynamic (MHD generátor) elektrárna, kde energie vodivé médium (obvykle plazma nízkoteplotní), pohybující se v magnetickém poli, je přímo převeden na elektrickou energii. Práce na praktické aplikaci magnetohydrodynamického generátoru jsou prováděny od konce. 50 let. 20 centů Hlavní výhodou MHD generátoru do stroje generátorů - absence pohyblivých částí, avšak vzhledem k nízké účinnosti (. Žádná vazba 40%), ale dosud přijaté průmyslové využití.

encyklopedický slovník. 2009.