Magnetometr - A ... Co je magnetometr?

magnetometr s; m. [od sl. magnet a pohanka. metron - measure] Zařízení pro změnu vlastností magnetického pole a magnetických vlastností látek (magnetické materiály). * * * magnetometr pro měření vlastností magnetického pole a magnetických vlastností fyzických objektů. Magnetometry jsou rozděleny na magnetostatické, magnetodynamické, elektromagnetické, indukční, kvantové (supravodivé). Podle účelu rozlišit erstedmetry, Inklinometry a declinator, gradiometry et al., * MAGNITOMETRMAGNITOMETR pro měření magnetických vlastností pole zařízení ( cm. magnetické pole) a magnetické vlastnosti fyzických objektů. Magnetometry jsou rozděleny na magnetostatické, magnetodynamické, elektromagnetické, indukční, kvantové (supravodivé). Po domluvě rozlišovat erstedmetry ( cm. ERSTEDMETR), vodováhy ( cm. vodováhy) a declinator ( cm. declinator), gradiometry ( cm. GRADIENTOMETER) atd.

encyklopedický slovník. 2009.