Encyklopedický slovník

Magnetomotivní síla

Magnetomotivní síla je ... Jaká je magnetomotivní síla?

magnetomotorické napětí (magnetizování síla), jehož charakteristická schopnost zdrojů magnetického pole (elektrický proud), pro vytvoření magnetického toku; je zaveden do výpočtu magnetických obvodů analogicky s emf elektrických obvodů. * MAGNETICKÁ KONFORMACE (MDS) (magnetizující síla), charakteristická pro schopnost zdrojů magnetického pole (elektrických proudů) vytvářet magnetické toky; je zaveden do výpočtu magnetických obvodů analogicky s emf elektrických obvodů.

encyklopedický slovník. 2009.