Magneto - to ... Co magneto?

magnitooptikarazdel optika, studovat jevy spojené s emisí, distribuci a absorpci světla v orgánech umístěných v magnetickém poli (viz., Např, Zeeman účinek, Faradayův jev, účinek Cotton-Mouton , magnetooptický efekt Kerr). * * * MAGNITOOPTIKAMAGNITOOPTIKA, optika, že studuje jevy spojené s emisí, distribuci a absorpci světla v orgánech umístěných v magnetickém poli (viz., Např., Zeeman účinek ( cm. Zeeman účinek), efekt Faradayovy ( viz k efektu Faradayovy.), Cotton-Mouton účinek ( viz Bavlna -. Mouton efekt) magneto Kerr účinek (. viz účinku Kerr)) ..

encyklopedický slovník. 2009.