Encyklopedický slovník

Magnitoradiola

Magnitoradiola - to ... Co magnitoradiola?

magnitoradiolaustroystvo konstruktivně kombinující vysílání přijímač, videorekordér a otočný talíř. * * * MAGNITORADIOLAMAGNITORADIOLA zařízení, konstruktivně kombinování vysílání přijímač, videorekordér a otočný stůl.

encyklopedický slovník. 2009.