Encyklopedický slovník

Magnetorezistentní efekt

Magnetorezistentní efekt - to je ... Co je magneto-efekt?

magnetoresistence Účinek * stejný jako magnetorezistenci. * * * EFFEKTMAGNITOREZISTIVNY magnetorezistivní účinek je stejný jako magnetorezistenci ( cm. magnetoresistence).

encyklopedický slovník. 2009.