Encyklopedický slovník

Magnetotelurický znějící

Magnetotelurický sondování - to ... Co magnetotelurický znít?

magnetotelurický zvuku (z magnetu a Latinské Tellus, pn telluris -... země), způsobu průzkumných geofyzice, který se používá pro studium struktury zemská kůra; Variace na základě záznamu přírodní telluric elektromagnetické pole střídavých proudů s periodou od zlomků sekund až dnů. * * * Magnetotelurický ZONDIROVANIEMAGNITOTELLURICHESKOE snímání (magnetem ( zobrazit hořčíku) a Latinské Tellus, které se narodily n telluris -.... Earth), metody průzkumných geofyziky ( zobrazit Exploration geofyzika). studoval strukturu zemské kůry; na základě registrace přirozené variace střídavého elektromagnetického pole ( cm. elektromagnetickým polem) telluric proudů s periodou od zlomků sekund do dnů.

encyklopedický slovník. 2009.