A magnetron - A ... Co je magnetron?

magnetron (z řeckého magnētis -. Magnet ... a trůn), elektronické přístroje, generátor elektrické energie elektromagnetického vlnění v rozsahu centimetrů. Princip magnetronu je založen na inhibici elektronů v křížených elektrických a magnetických polích. Používá se hlavně v radarových zařízeních i v mikrovlnných topných jednotkách. * MAGNETRONMAGNETRON (z řeckého magnetis -. Magnet), elektronických zařízení, silný generátor elektromagnetických vln v rozsahu centimetrů. Princip magnetronu je založen na inhibici elektronů v křížených elektrických a magnetických polích. Používá se hlavně v radarových zařízeních, stejně jako v topných zařízeních s vysokou frekvencí.

encyklopedický slovník. 2009.