Magnificat - A ... Co je Magnificat?

Magnificat (první slovo latinského textu „Magnificat anima mea Dominum“ - „Velebí má duše Pána“), skandování západní křesťanskou církev na evangelijní text Zvěstování; část vespers. V hudbě XVIII-XX století. Magnifikat blízkosti kantáta, oratoř (Bach, B. A. Mozart, F. Mendelsohn, Penderetsky K. a kol.). * * * MAGNIFIKATMAGNIFIKAT (od prvního slova v textu Latin „Magnificat anima mea Dominum.“ - „Velebí má duše Pána“), v latinském obřadu ( zobrazit latinského ritu.) Moteto z textu evangelia (Zvěstování scénu ( viz BLESSING)); část vespers. Magnificat navrženy ve formě velkých kusů pro polyfonní sbor pro sóla, sbor a orchestr (Bach ( cm. Johann Sebastian BAC) a další.).

encyklopedický slovník. 2009.