Encyklopedický slovník

Magnitskij Vladimir

Magnitskij Vladimir - to ... Co Magnitskij Vladimir?

Magnitskij Vladimir (narozený 1915), geofyzik, akademik Ruské akademie věd (1979) na základě fyziky Země Works * Magnitskij Vladimir AleksandrovichMAGNITsKY Vladimir Alexandrovič (narozený 12. června 1915, Penza. - 16. října 2005, Moskva). .., ruský geofyzik ( cm . geofyzika), akademik Ruské akademie věd (1991 ;. Akademie věd SSSR v roce 1979), doktor technických věd (1948)

v roce 1940 vystudoval Moskevský institut geodézie, Geodézie a mapování. Země Physics Proceedings. V roce 1942 na Moskevském institutu geodézie a kartografie. Od roku 1952 se Ústav fyziky Země. Schmidt. V roce 1957-1993 GG. Vedoucí katedry Země fyzikální katedry fyziky Moskevské státní univerzity. < . práce v oblasti fyziky hlubin země Tectonophysics, geodynamiky

Collegiate Dictionary, 2009

<- 1 -.!>