Encyklopedický slovník

Zemětřesení velikosti

Velikost zemětřesení - to je ... Jaká je velikost zemětřesení?

zemětřesení velikosti (z latinského magnitudo. - hodnota) pomyslná hodnota, která charakterizuje celkovou energii elastických vibrací způsobených zemětřesením nebo exploze úměrný logaritmu zemětřesení energie, umožňuje porovnat kmitání zdroje jejich energie (viz Richter měřítko.) maximální hodnota -. o 9. * ZEMLETRYASENIYAMAGNITUDA velikost zemětřesení (lat magnitudo -. hodnota), podmíněné hodnota popisující celkovou energii elastických vibrací indukované x zemětřesení nebo k výbuchu, proporcionální logaritmu zemětřesení energie, umožňuje porovnat zdroje vibrací ve své energie (viz Richterovy stupnice ( zobrazit Richter měřítko) ..) Maximum - cca 9

Collegiate Dictionary v roce 2009 ...