Magnon - to ... Co Magnon?

magnonkvazichastitsa, kvantová obdoba spinové vlny v magneticky uspořádaných médiích. Magnon značně určuje termodynamické, kinetické, optické a další vlastnosti ferro- a antiferromagnetů. * * * MAGNONMAGNON, kvazi-částic, kvantový analog spin vlny ( cm. spin vlny) v magneticky uspořádaných médiích. Magnony z velké části určují termodynamické, kinetické, optické a další vlastnosti ferro- a antiferromagnetů.

encyklopedický slovník. 2009.