Magnus je ... Co je Magnus?

Magnus (1520-1583). V roce 1570 byla Moskva prohlášena za krále Livony pod vrchním úřadem ruského cara. V roce 1578 přešel do služby Stefan Batory.

encyklopedický slovník. 2009.