Mahaevschina - to ... Co mahaevschina?

mahaevschinatechenie v ruském revolučním hnutí, došlo na konci devatenáctého století. Pojmenovaný pro vedoucího - VK Makhaisky (1866/1867 - 1926), jehož následovníci věřili intelektuály (včetně revoluční) „parazitické třídy“ nepřátelské proletariátu a lumpen prvky - základnu a hybnou silou revoluce. * * * MAHAEVSCHINAMAHAEVSCHINA, během ruské revoluční hnutí se objevilo v pozdní. 19. století. Je pojmenován po vůdce VK Makhaisky, který považoval intelektuály nepřátelské třídy proletariátu parazitárních a lumpen prvků základny revoluce.

encyklopedický slovník. 2009.