Maharaja je ... Co je to Maharaja?

Maharaj cm. Mahárádžá. * Maharaja (Skt., Doslovně - velký vládce), titul knížat v Indii. * * * MAHARADZHAMAHARADJA (Sanskrit, lit. - velký vládce), titul knížat v Indii.

encyklopedický slovník. 2009.