Encyklopedický slovník

Maikov Apollon Nikolajevič

Maikov Apollon Nikolajevič - A ... Co je Maikov Apollon Nikolajevič?

Maikov Apollon Nikolajevič (1821-1897), ruský básník, člen korespondent petrohradské akademie věd (1853). Bratr VN Maikova. V antologických textech - plastické a barevné vidění idylické krásy. Vlastenecká poezie. V pracích na historickými tématy - názory Slavophile-statist (dramatická báseň "poutník", 1867; báseň "The Princess", 1878). Vysoké rozjímání přírody v krajinné lyrické poezii. Páteřní téma - kolaps pohanství a triumf křesťanství - v básních „Tři úmrtí“ (1857), „Two Worlds“ (1882), atd. Překlad „Lay“ .. * * * MAIKOV NikolaevichMAYKOV Apollo Apollo Nikolaevich (1821-1897), ruský básník, odpovídající člen St. Petersburg akademie věd (1853). Bratr V.N. ( viz MAIKOV Valerian Nikolayevich). a LN Maikovs ( viz MAIKOV Leonid Nikolaevich). Antologická poezie, texty věnované tématům evropské a ruské historie, umění; básně o přírodě. Báseň v t. H. "Dvě osud" (1845), "Mashen'ka" (1846), "Claremont katedrála" (1853), a kol.,

Collegiate Dictionary. 2009.