Mangan je ... Co je mangan?

MARGANETY -NZA; m. [z toho. Marganez] Chemický prvek (Mn), těžký kov stříbřitě bílé barvy. Mangan, th, th, th. Záloha v minu. Rudná ruda. M-ta ocel. * * * Mangan (latinský Manganum), chemický prvek skupiny VII periodické tabulky. Jméno z německého Manganerzu je manganová ruda. Stříbřitě bílý kov; hustota 7, 44 g / cm 3 , t pl 1244 ° C. Minerály - pyrolusit, psilomelan, manganit atd .; obrovské zásoby manganu na dně oceánů (konkmany feromanganu). Mangan ve formě slitin se železem (feromanganem) a křemíku (silikomanganese) jde do výroby železničních a konstrukčních ocelí; jsou legovány slitinami na bázi hliníku, hořčíku a mědi.

encyklopedický slovník. 2009.