Encyklopedický slovník

Matematický ústav

Matematický ústav - A ... Co je Matematický ústav?

Matematický ústav (MIAN) Název Ruské akademie věd, pořádané v roce 1934 v Moskvě na Akademii věd fyziky a matematiky Institute (založena v roce 1921) . Studium hlavních problémů moderní teoretické matematiky a řady jejích aplikací.

encyklopedický slovník. 2009.