Maximum je ... Jaké je maximum?

MAXIMA -y; f. [lat. maxima sententia - vyšší postavení, myšlení] Knizhn. Krátké rčení obsahovalo nějaký druh. etické pravidlo, světská moudrost; okřídlený výraz, aforismus. / Železo. O moralizujícím, moralizujícím projevu; maxima. Mluvte o maximech. * * * maximum [z lat. maxima regula (sententia) - nejvyšší princip], druh aforismu, moralistický obsah maxim; je obvykle vyjádřena ve zjišťovací nebo instruktážní formě ("Vyhrát zlo s dobrou" - B. Pascal). * * * MAXIMAMAXIMA [z lat. maxima regula (sententia) - nejvyšší princip], druh aforismus, moralizující v obsahu odrůd vět ( zobrazit Vorontsov Mikhail Semenovich (zemřel 1539).); je obvykle vyjádřena ve zjišťovací nebo instruktážní formě ("Vyhrát zlo s dobrou" - B. Pascal).

encyklopedický slovník. 2009.