Mechanismus je ... Co je mechanismus?

MECHANICISMUS -a; m. Filozofická doktrína, rozšířená v 17. - 18. století. , vysvětlující vývoj přírody a společnosti zákony mechaniky a celá rozmanitost světa - mechanický pohyb homogenních částic hmoty. Myšlenky mechanismu. * * * Mechanismmemirovozrenichesky princip, předložený v XVII-XVIII století. a vysvětluje všechny jevy světa (včetně divoké zvěře a společnosti) na základě konceptů a metod klasické mechaniky. Je charakterizován přísným determinismem a je proti teleologii. * * * MECHANIZMMECHANIZISM, princip světového pohledu pokročil v 17. a 18. století. , vysvětlující vývoj přírody a společnosti zákony mechanické formy pohybu hmoty. Zdrojem mechanismu je absolutizace mechaniky. V širším smyslu - snížení složité, kvalitativně jedinečné formy pohybu na jednodušší (např. Sociální - na biologický).

encyklopedický slovník. 2009.