Setkání je ... Co je schůzka?
sobr'anie - v jiných oblastech než známých hodnot i smysl mnoha místech: "společnost" (Přísloví 5: 14, Jeremiah 6: 18 ..), a Žd . 10: 25 znamená: "zvyk shromažďovat se."

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.