Metropole je ... Jaká je metropole?

METROPOLIS s x 1 Ve starověkém Řecku [z řeckého metr - - matky a polis město.]: ... městský stát (polis) ve vztahu k osídlení vytvořených něj (kolonie) na území jiných zemí 2 vláda ve vztahu k jeho kolonií * metropole (řecké metropole, od metr -.... matkou a polis - město), 1) ve starověkém Řecku město-stát (politika) ve vztahu k osadám, které vytvořil to (kolonie). 2) Stav, který má kolonie, je ve vztahu k němu metropole. * * * METROPOLYAMETRNÍ POLITIKA (Řecká metropole od metru - matka a polis - město),

1) v Dr. Řecko město-stát (politika ( viz POLIS)) ve vztahu k sídlům, které vytvořil (kolonie).

2) Stav, který má kolonie ( viz Kolonie), je metropole s ohledem na to.

encyklopedický slovník. 2009.