Encyklopedický slovník

Michelsonova zkušenost

Michelsonova zkušenost je ... Co je Michelsonova zkušenost?

Michelson opytdokazal nezávislost rychlosti světla zemského pohybu (AA Michelson, 1881). V klasické fyzice Michelsona experiment nenašel vysvětlení; v relativnosti teorie je stálost rychlosti světla ve všech referenčních referenčních soustavách považována za postulát. * * * MICHAELSON OPYTMAYKELSON EXPERIENCE dokázal nezávislost rychlosti světla od pohybu Země (AA Michelson, 1881). V klasické fyzice Michelsonův experiment nenašel vysvětlení; v teorie relativity ( cm. relativity) stálost rychlosti světla ve všech inerciálních referenčních systémů ( cm. inerciální referenční systém) se přijímá jako postulát.

encyklopedický slovník. 2009.