Mixed - je to ... Co se smíchá?

mísí

I

(z latinského mixtus. - Mixed), umělý Register zpěv hlas, který spojuje funkce hrudníku a hlavy registrů.

II

v sportu smíšenou dvojici sloužící ve sportu (tenis, stolní tenis, badminton). * * * MIKSTMIKST (z latinského mixtus. - Mixed), umělý registru (. Viz Registrovat hudbu) zpěv, spojovací prvky hrudní a hlavové registry.

encyklopedický slovník. 2009.