Encyklopedický slovník

Mnemotechnická

Mnemotechnická pomůcka - A ... Co je mnemotechnická pomůcka?

Symbol s; f. [z řečtiny. mnēmonika - zapamatování art] soubor pravidel a postupů, které usnadňují ukládání do paměti potřebné informace, fakta vytvořením umělých sdružení. Přijímání mnemotechnik. Pochopte mnemotechniku. Mnemonický, th, th, th. M-th triky. * * * mnemotechnický (řecký mnēmoniká -. Umění zpaměti) (symbolických instrukcí), soubor technik a metod, které umožňují uložení do paměti a ke zvýšení množství paměti vytvořením umělé asociací. * * * MNEMONIKAMNEMONIKA (řecký mnemonika -. Umění zpaměti) (symbolických instrukcí), soubor technik a metod, které umožňují uložení do paměti a ke zvýšení kapacity pro ukládání dat tvoří umělé asociace.

encyklopedický slovník. 2009.