Encyklopedický slovník

William Morris

William Morris - je to ... Co William Morris?

William Morris (Morris) (1834-1896), anglický malíř, spisovatel, teoretik umění. Od roku 1860. Jednal s sociální kritiky, při pohledu art nástroj společenské transformace. Literární tvorba Morris poznamenal romantickou stylizaci (báseň „Zemský ráj“, 1868-70). od roku 1880, člen britského pracovního pohybu. socialistické názory vyjádřené v sociálně utopický román „zprávy z ničeho nebo stáří štěstí“ (1891). * * * Maurice William Morris (Morris) William m (1834-1896), anglický malíř, spisovatel, teoretik umění. Od roku 1860, jednal s sociální kritiky, viděl umění jako prostředek společenské transformace. Literární tvorba Morris poznamenal, romantická stylizace (báseň „Zemský ráj“, 1868-1870) . Vzhledem k tomu, 1880s. člen britského pracovního pohybu. socialistické názory vyjádřené v sociálně utopický román "Zprávy od nikde nebo The Age of štěstí" (1891).

Collegiate Dictionary. 2009.