Nagaev bay - to je ... Co je Nagaeva Bay?

Nagaev Bay v moři Okhotsk. Na břehu zálivu Nagaevoy - Magadan. To bylo pojmenováno podle AI Nagaev. * * * Nagaeva BUHTANAGAEVA bay v moři Okhotsk na břehu zálivu Nagaeva. - Magadan ( zobrazit Magadan.). To bylo pojmenováno podle AI Nagaev.

encyklopedický slovník. 2009.