Nast je ... Co je to nast?

NAST s; Ledový dort na povrchu sněhu. Silné n. Chcete-li pokračovat v nastavení. Plocha, ta, ta. První kůra. H silnice. * * * nahá kůrka na povrchu sněhové pokrývky, která vznikla během krátkého roztavení horní tenké vrstvy sněhu a následného zmražení vytvořené vody. * NASTNAST, ledový kůrky na povrchu sněhu ( cm. sněhové pokrývky) tvořený stručný tání sněhu tenké vrchní vrstvy a následného zmrazování vznikající vody.

encyklopedický slovník. 2009.