Encyklopedický slovník

Nazarenko Vladimir A.

Nazarenko Vladimir Andrejevič - je ... Co Nazarenko Vladimir Andrejevič?

Nazarenko Vladimir A. (b. 1934), fyzik, dopisující člen Ruské akademie věd (1997). Ředitel St Petersburgského institutu jaderné fyziky RAS. B.P. Konstantinova. Sborník z jaderné fyziky a fyziky elementárních částic. Objevil (společně s VM Lobáševem) porušení prostorové parity při jaderných přechodech a interakci neutronu s jádrem. Cenu Lenina (1974). * * * Vladimir Nazarenko AndreevichNAZARENKO Vladimir A. (b. 07.7.1934, str. Muhtuya, Leninsky district, Yakut ASSR), ruský fyzik, akademik Ruské akademie věd (od roku 2006), člen korespondent (1997). Specialista v oblasti fyziky atomového jádra a elementárních částic. Ředitel Institutu jaderné fyziky v Petrohradě. B.P. Konstantinova.

encyklopedický slovník. 2009.