Neiva je ... Co je Neiva?

Neiva (Neiva), město v Kolumbii, na horním toku řeky. Magdalena, správní centrum oddělení Uila. 248 tisíc obyvatel (1995). Potravinářský a textilní průmysl. Výroba (pro vývoz) slaměných klobouků-panam. Založena v roce 1539. * * * NEIVANEVA (Neiva), město v Kolumbii, v horní části řeky. Magdalena, správní centrum oddělení Uila. Obyvatelstvo 341, 8 tisíc lidí (2004). Potravinářský a textilní průmysl. Výroba (pro vývoz) slaměných klobouků-panam. Byl založen v roce 1539.

Encyklopedický slovník. 2009.