Nitrily jsou ... Co jsou to nitrily?

nitrilkarboxylové kyseliny, organické sloučeniny obsahující jednu nebo více kyanoskupin - c≡N. Získává se dehydratací amidů karboxylových kyselin reakcí halogenovaných uhlovodíků s kyanidy alkalických kovů a dalšími metodami; se používají při výrobě chemických vláken, plastů a syntetických kaučuků, v organické syntéze, jako rozpouštědla (viz akrylonitril, acetonitril). * * * NITRILYNYTHRYLY karboxylových kyselin, organické sloučeniny obsahující jednu nebo více kyanoskupin - С "N. Získává se dehydratací amidů karboxylových kyselin reakcí halogenovaných uhlovodíků s kyanidy alkalických kovů a dalšími metodami; se používá při výrobě vláken, plastů a syntetického kaučuku, v organické syntéze, jako rozpouštědla (viz. Akrylonitril ( cm. akrylonitril), acetonitril ( cm. acetonitril)).

encyklopedický slovník. 2009.