Encyklopedický slovník

Saparmurat Niyazov Ataevich

Saparmurat Niyazov Ataevich - to ... Co Saparmurat Niyazov Ataevich?

Saparmurat Niyazov Ataevich (nar. 1940), prezident Turkmenistánu v říjnu 1990. Od roku 1980, první tajemník městského výboru Ašchabadu Turkmenistánu KP. Od roku 1984 v aparátu Ústředního výboru CPSU. Od března 1985 předseda SM Turkmenského SSR. Od prosince 1985 je prvním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Turkmenistánu. Od ledna 1990 současně předseda ozbrojených sil Turkmenistánu SSR.

encyklopedický slovník. 2009.