Encyklopedický slovník

Normální podmínky

Normální podmínky jsou ... Jaké jsou normální podmínky?

normální usloviyafizicheskie podmínky definované tlak P = 101 325 Pa (normální atmosféře), a při teplotě 273, 15 K (0 ° C) mol ideálního plynu V 0 = 2 24136 x 10 2 u 3 . Normální tíhové zrychlení g n 9 =, 80665 m / s 2 . * NORMÁLNÍ USLOVIYANORMALNYE podmínky, fyzikální podmínky stanovené tlakem P = 101325 Pa (normální atmosféře) a při teplotě 273, 15 K (0 ° C), kde je objem jednoho mol ideálního plynu V 0 = 2, 24136 . 10 -2 m 3 . Normální tíhové zrychlení g n 9 =, 80665 m / s 2 .

encyklopedický slovník. 2009.