Síť je ... Co je síť?
principu (Rom 18: 8, Izajáš 51:20, Ezechiel 12: 13, Římanům 11: 9) - web, síť, jemné nitě. Na všech místech označuje sítě.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.