Encyklopedický slovník

Délka optické dráhy

Délka optické dráhy - to je ... Jaká je délka optické dráhy?

Optické délka délka putiproizvedenie dráha světelného paprsku indexem lomu média (cesty, které by šly světlo ve stejném čase, šíření ve vakuu). Optická délka PUTIOPTICHESKAYA délka dráhy, délka dráhy produkt světelného paprsku indexem lomu média (cesta, která by projít světlo současně, rozprostření ve vakuu).

encyklopedický slovník. 2009.