Sovy jsou ... Jaká je sova?
S'ovi (s přihlédnutím zajetí) (2 Sam 17 :. 27) - Syna (potomka) Náchas, příp. Ammonit, jeden z těch, kteří se setkali a dali Davidovi na cestu do Mahanaim.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.