Oxidy jsou ... Co jsou oxidy?

OXIDY -s; mnoho. (jednotkový oxid, -a, m). Chem. Sloučeniny chemických prvků s kyslíkem; oxidy. Oxid, tát. Oh. řešení. * * * oxidy sloučenin chemických prvků s kyslíkem. Jsou rozděleny na formování solí a tvorbu soli (například NO). Soli jsou zásadité (CaO), kyselé (SO 3 ) a amfoterní (ZnO) - jejich hydráty jsou báze, kyseliny nebo amfoterní. * * * OXYDOXIDY, sloučeniny chemických prvků s kyslíkem. Jsou rozděleny na formování solí a tvorbu soli (např. NO). Jsou sůl tvořící základní (CaO), kyselé (SO 3 ) a amfoterní (ZnO) - její hydráty jsou vhodné báze, kyseliny nebo amfoterní exponát.

encyklopedický slovník. 2009.