Encyklopedický slovník

Pallas Peter Simon

Peter Simon Pallas - A ... Co je Peter Simon Pallas?

Peter Simon Pallas (Pallas) (1741-1811), vědec, akademik Petersburg akademie věd (1767) . On je z německého původu. Od roku 1767 v Rusku. Vedl výpravu na Petersburg akademie věd (1768-74) v centrálních regionech Ruska, oblasti dolní Volze, v oblasti Kaspického moře, jižní Sibiře, jehož výsledky jsou publikovány v knize „Cesta přes různými provinciemi ruského státu“ (vols. 1-3, 1773-88). Autor Flory Ruska (1. - 2. vydání, 1784-88). Proceedings of zoologie, paleontologie, botanika, etnografie et al. * Pallas Peter SimonPALLAS (Pallas) Petr Simon (1741-1811), ruský vědec, akademik Petersburg akademie věd (1767). Původem němčina, od roku 1767 v Rusku. Vedl expedici z Petersburg akademie věd (1768-74), jehož výsledky jsou publikovány v knize „Cesta přes různými provinciemi ruského státu“ (Volumes 1-3, 1773-88). Autor knihy "Flora of Russia" (svazky 1-2, 1784-88). Zoologie Proceedings ( cm. Zoology), paleontologie ( cm. paleontologie), botanika ( cm. Botany), etnografie ( cm. ETHNOGRAPHY) a další

encyklopedický slovník. 2009.