Parazitismus je ... Co je parazitismus?

PARASITISM -a; m. 1. Biol. Forma vztahu mezi dvěma organismy (různé druhy), když jeden z nich (parazit) používá jiný organismus (hostitel) jako prostředí a zdroj výživy. P. sání infusorians. 2. Život na úkor vykořisťování práce někoho jiného; parazitismus. P. rentier. Parazitické (viz). parazitismus (biol.), forma vzájemných vztahů mezi organismy různých druhů, z nichž jeden (parazit) používá druhého (hostitele) jako stanoviště a zdroj výživy a poškozuje ji. Parazitismus je známý na všech úrovních organizace živých, počínaje viry a bakteriemi a končí s vyššími rostlinami a mnohobuněčnými zvířaty. * * * PARAZITIZPARPAZITISM, v biologii, je formou vzájemných vztahů mezi organismy různých druhů, z nichž jeden (parazit) používá druhého (hostitele) jako stanoviště a zdroj výživy a poškozuje ji. Parazitismus je známý na všech úrovních organizace živých, počínaje viry a bakteriemi a končí s vyššími rostlinami a mnohobuněčnými zvířaty.

encyklopedický slovník. 2009.