Patologie - to je ... Co je to patologie?

PATOLOGIE - a; f. [z řečtiny. patos - utrpení, nemoci a loga - výuka] 1. Věda, která studuje výskyt a průběh různých onemocnění a abnormalit v lidském i zvířecím těle. Obecná položka P. tuberkulóza. Soukromá položka Srovnávací položka 2. Zlato. Bolestné procesy, abnormality v těle. P. plavidel. P. orgány břišní dutiny. Symptomy patologie. 3. Kniha. Odchylka od normy, ošklivosti, abnormality ve vývoji smth. P. rozvoj společnosti. * * * patologie (z řeckého patosu - utrpení, nemoci a ... logy.), V oblasti teoretické i klinické medicíny, která studuje patologické procesy (obecná patologie) a některé choroby (soukromé patologie); zahrnuje patologickou anatomii, patologickou fyziologii apod. Patologie se také nazývá jakákoli odchylka od normy. * * * PATOLOGIYAPATOLOGIYA (z řeckého patosu - utrpení, nemoci a loga - slovo, učit.), V oblasti teoretické i klinické medicíny, která studuje patologické procesy (obecná patologie) a některé choroby (soukromé patologie); zahrnuje patologickou anatomii, patologickou fyziologii. Patologie se také nazývá jakákoli odchylka od normy.

encyklopedický slovník. 2009.