Encyklopedický slovník

šIkmé vynesením nástroj

šIkmé parcelování nástroj - to je ... Co je šikmá kreslení nástrojem?

šikmé rýsovadlo (z pohledu ... Count), zařízení pro čerpání perspektivní projekce strojních součástí, staveb, místností interiérů apod. n. * * * PERSPEKTOGRAFPERSPEKTOGRAF (z pohledu ( viz PERSPEKTIVNÍ) a "graf"), nástroj pro kreslení perspektivních projekcí částí, konstrukcí a interiér prostorů atd.

Encyklopedický slovník. 2009.