Biografický slovník

Pesotsky Sergey

Pesotsky Sergey - je ... Co je Pesotsky Sergey?
Pesotsky (Sergej Alexandrovič, se narodil v roce 1869) - spisovatel, absolvent v Kyjevě teologické akademie, což je docentem na katedře správy, pokud jde o teologii . Hlavní díla Pesotsky: „Prorok Daniel, jeho čas, život a dílo“ (Kyjev, 1897 Diplomová práce), „K otázce historického charakteru Mosaic legendy o stvoření světa“ (tamtéž, 1898) „Věštění z dávné assiro- Babyloňané „(tamtéž, 1901)“ příběh asyrské, babylonské nápisy na kameni o stvoření světa „(tamtéž, 1901),“ Babylon Home „(tamtéž, 1902):“ myšlenka vysvobození a Vykupitel dávné kultuře pohanských národů „( ib., 1904).

Biografický slovník. 2000.