Biografický slovník

Peter (ve světě Theodore Ekaterinovskiy)

Peter (ve světě Theodore Ekaterinovskiy) - to je ... Co je Peter (ve světě Theodore Ekaterinovskiy)?
Peter (ve světě Theodore Ekaterinovskiy, zemřel v roce 1889) - duchovní spisovatel, biskup Ufa, Tomsk a pak; získal vzdělání na Moskevské teologické akademii. Významné dílo Petra: „Mnich“ (, 2. vydání, M., 1885). „Zadání cesty ke spáse zkušenosti askeze.“ (Ib, 2. vydání, 1885 ..), „Vysvětlení knihy Izaiáše proroka St. "(Wiley, 1887)," instrukce a útěchu v nemoci a umírání v čase "(ib., 1872, 1884)," instrukce a útěchu v soužení "(Wiley, 1885)," učení pokání „(tamtéž. , 1884), "Pokyn o svatých tajemstvích" (ib., 1884).

Biografický slovník. 2000.