Biografický slovník

Petlin Ivan

Petlin Ivan je ... Co je Petlin Ivan?
Petlin (Ivan) - sibiřský kozák z města Tomsk, čas cara Michaila Fedoroviča; známý jako překladač "Malování čínskému státu a poobinskomu a dalším státům, obytné a kočovné ulusy a velké řeky a silnice." Malování, podle P., bylo napsáno jím během jeho cesty do Číny, které se uskutečnilo jménem panovníka v roce 1620. Po svém návratu z cesty prezentoval svůj popis caru v Moskvě spolu s "kresbou". Podle Karamzina P. složil svou "malbu" podle záznamů kozáků Ivana Petra a Burnasha-Yalycheva, kteří byli v Číně v roce 1567, sám nebyl v Číně. V práci P. však existuje určitá nezávislost, i přes velkou podobnost s Petrovem.

Biografický slovník. 2000.