Biografický slovník

Petra de Erlezunda (Peter)

Petra de Erlezunda (Peter) - Co je to ... Petreius de Erlezunda (Peter)?
Petra de Erlezunda (Peter) - cestovatel a spisovatel ruského jazyka, rodák z Uppsaly; Čtyři roky působil v Rusku, pak se dvakrát cestoval do Moskvy (1608 a 1611) vyslanec Karel IX. V roce 1615 napsal „R gui Muschowitici Sciographia“ nebo „Muschowitiske Cronika“ a on sám, v roce 1620, přeložil do němčiny. Jeho kniha, u výpůjček z různých zdrojů, zejména z Bussova zastupuje a nezávislé informace, například třetí uchazeč, se kterou cestoval na vyžádání. To je přetištěn v I t. "Rerum rossicarum Scriptores exieri" (ed. Archeologické komise). Ruský překlad - A. Shemyakin, 1867. Kniha P. je zvědavá, protože vysílá samotné Rusy k Janovi IV. B. R-in.

Biografický slovník. 2000.