Biografický slovník

Jason V. Petrov

Jason V. Petrov - to je ... Co je to Jason V. Petrov?
Petrov (Jason Vasilievich) - doktorka medicíny, profesorka botaniky a farmacie. Syn známého lyrického básníka Vasilije Petroviče se narodil v roce 1780, byl vychován v lékařské a chirurgické akademii v Petrohradě; při jeho návratu v roce 1806 ze zahraničí cestoval vyučován ve stejné akademii anatomii, fyziologii a botanice; byl také asistentem studentského inspektora; propuštěn od profesora v roce 1823. Patří mu: dva překlady z latiny děl Prochaska: "Guide estestvosloviya člověka" (v rodovspomoganii, St. Petersburg, 1809, 2. vydání, 1810.) A "fyziologie, nebo věda o lidské přirozenosti" (Petrohrad, 1822) , "Katalog rostlin Botanické zahrady Petrohradské lékařské a chirurgické akademie" (Petrohrad, 1816, latina) a řadu lékařských článků v tehdejších časopisech.

Biografický slovník. 2000.