Piraeus je ... Co je Pireus?

Pirajegorod v Řecku, na Egejském moři, administrativním středisku Pireus; je součástí Velkých Atén. 169 tisíc obyvatel (1991). Hlavní přístav zahraničního obchodu v zemi (obrat přepravy více než 10 milionů tun ročně, přístav Athény). Hutnictví, strojírenství, chemie, cement, aromatický průmysl. * * * PYEPEYPIREY, město v Řecku, v Egejském moři, správní centrum Pireus; je součástí Velkých Atén. Železniční uzel. Počet obyvatel je 179, 6 tisíc lidí (2004). Hlavní přístav zahraničního obchodu v zemi (obrat přepravy 13 milionů tun v roce 1980, přístav v Aténách). Hutnictví, strojírenství, chemie, cement, sklo, papír, tabák, textil, ochucovací průmysl. Stavba lodí, opravy lodí. Muzeum starověkého sochařství.

První osady se objevily v dávných dobách. Od 5. století. BC. e. - obchod a vojenský přístav, pevnost starých Atén. 86 - zničen římským velitelem Corneliusem Sullou. 15-19 století. - turecké pravidlo. 1939-1945 - špatně zničeny německými jednotkami.

encyklopedický slovník. 2009.