Encyklopedický slovník

Pneumatický převodník

Pneumatický převodník - to je ... Co je pneumatický převodník?

pneumatické preobrazovatelustroystvo kompresor pro konverzi změn tlaku vzduchu do dalších fyzikálních veličin (např., napětí nebo proud), nebo změnit prezentační pnevmosignalov (například analogový ové do digitální). * PNEUMATIC PREOBRAZOVATELPNEVMATICHESKY převodník přístroje pneumatické, které jsou určeny pro převedení tlaku vzduchu změny do jiných fyzikálních veličin (např. v případě elektřiny je napětí nebo proud), nebo změnit prezentační pnevmosignalov (např. z analogového na digitální)

Encyklopedický slovník 2009.